* Semakan Cukai Taksiran Majlis Perbandaran Bentong adalah bagi tujuan semakan jumlah bayaran yang dikenakan pada penggal semasa sahaja.
* Tax Assesment for review only.
* Masukkan Nombor Akaun Cukai Taksiran Anda. /*Insert your Account No.


Klik untuk pengesahan / Click for confirmation
Saya sahkan maklumat adalah betul /I admit the information are true.


Notis / Notice

Data telah dijana pada 29.06.2018
/Data was generated on 29/06/2018.